KépalbumokVideótárTérképekE-mail Kapcsolat, elérhetőségekArchívum Adminisztráció

Testületi ülés 01Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12-én 16 órai kezdettel tartotta meg alakuló ülését a Művelődés Házában. Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet nyitotta meg az ülést. A Himnusz közös eléneklése után köszöntötte az újonnan megválasztott Hajdú László polgármestert és képviselő-testület megválasztott tagjait, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjait, intézményvezetőket, díszpolgárokat. Majd Szabó László a Helyi Választási Bizottság elnöke tartotta meg tájékoztatóját a választásról és ismertette a választás eredményeit, melyeket az alábbi oldalakon olvashatnak. Ezt követően a képviselők eskü letétele következett, majd Hajdú László tette le polgármesteri esküjét, ezután a megbízó leveleket vehették át Szabó Lászlótól. Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet fontos gondolatként emelte ki, hogy a testületi munkát ne a pártoskodás, vita jellemezze, hanem közösen, a felelősséget vállalva végezzék munkájukat.Közös célként Jászkisér előremenetelét, fejlődését tekintsék. Hajdú László polgármester vette át a szót és következő napirendi pontként a képviselő-testület tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait. A módosítások az alábbiakat érintették:
-    A képviselő-testület létszáma törvényi változás miatt 9 főre módosul, tagjai változtak.
-    A törvényi rendelkezés átemelésével lehetőség nyílik „külsős” alpolgármester választására.
-    A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnevezése Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra módosul.
-    A bizottsági tagok létszáma csökken:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság    13 főről 9 főre
Szociális Bizottság                  9 főről 7 főre
Kulturális Bizottság                  9 főről 7 főre
Ügyrendi Bizottság                  nincs változás
A módosításokat egyhangúlag elfogadták.
Külön napirendi pontként szerepelt az Ügyrendi Bizottság megválasztása, melynek elnöke Sebestyén Ferenc lett, tagjai pedig Ádám Kálmán és Baloghné dr. Baka Ibolya. Megválasztásuk után rögtön munkához fogtak, hiszen az alpolgármester személyének megválasztására került sor, melyet a testület titkos szavazással választ. A törvény lehetővé teszi a külsős alpolgármester választását is. Így Hajdú László polgármester javaslatot tett 1 fő alpolgármesterre, akit a képviselő-testület saját tagjai közül választ meg, illetve 1 fő „külsős” alpolgármester személyére. Akinek feladata:
–    kiemelten a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás,
–    a kulturális célra alkalmas, kihasználatlan ingatlanok gyakorlati hasznosításának kidolgozása,
–    a szórakozás, és kulturális lehetőségek bővítésének elősegítése,
–    a szociálisan hátrányos helyzetű, és nehéz körülmények között élő emberek munkalehetőségének javítása, bővítése, összehangolása,
–    a közmunkásként dolgozók aktív munkavégzésének koordinálása.
A képviselő-testület tagjai titkos szavazással alpolgármesternek egyhangúlag Kiss Lajost, „külsős” alpolgármesternek pedig Lukácsi Györgyöt választották meg.
A testület döntött a polgármester illetményéről és költségátalányáról, valamint az alpolgármesterek illetményéről, a bizottsági tagok tiszteletdíja ez évben nem változott.
Utolsó napirendi pontként a bizottságok megválasztására került sor. Madarász Sándor nem értett egyet a bizottságok összetételével, ezért 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot. Ezek alapján az alábbi bizottságok kezdhetik meg a munkát:

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 1. Gócza Zoltán    elnök
 2. Ádám Kálmán    tag
 3. Holló Zoltán    tag
 4. Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet    tag
 5. Sebestyén Ferenc    tag
 6. Balog László    kültag
 7. Borbély Gyula    kültag
 8. Kovács Károly    kültag
 9. Nemes András    kültag


Szociális Bizottság

 1. Baloghné dr. Baka Ibolya    elnök
 2. Holló Zoltán    tag
 3. Madarász Sándor    tag
 4. Sebestyén Ferenc    tag
 5. Balogh Tamás    kültag
 6. Duka Judit    kültag
 7. Szüle Andrásné    kültag


Kulturális Bizottság

 1. Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet    elnök
 2. Ádám Kálmán    tag
 3. Gócza Zoltán    tag
 4. Madarász Sándor    tag
 5. Balogh György    kültag
 6. Cseh Gáborné    kültag
 7. Nagy Gyula    kültag


Ügyrendi Bizottság

 1. Sebestyén Ferenc    elnök
 2. Ádám Kálmán    tag
 3. Baloghné Dr. Baka Ibolya    tag

Ezután a bizottságok kültagjai is letették esküjüket és átvették megbízó levelüket. A Képviselő-testület már az alakuló ülésen megkezdte érdemi munkáját, két előterjesztésről kellett tárgyalni és dönteni a testületi tagoknak. Elsőként "A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem" című II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódó konzorciumi szerződés elfogadásáról tárgyaltak. Korábban már a képviselő-testület döntött a pályázatban való részvételről és konzorciumi megállapodást kötött a pályázat előkészítésére. A most elfogadandó konzorciumi megállapodás a pályázat benyújtására irányul, lényegében az előkészítésre kötött megállapodással megegyező tartalommal. Másodikként „A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel-és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” című II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásáról döntöttek. A projekt megvalósításához kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok teljes körű ellátására került a lebonyolító kiválasztásra.
TM

Módosítás: (2010. október 15. péntek, 06:36)