Az Országgyűlés 2011. december 5-én fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt (a Civil tv.). E törvény keretében a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) működésének és szakmai tevékenységének támogatására életre hívták a Nemzeti Együttműködési Alapot, mely egy központi költségvetési előirányzat. Ennek értelmében a 2012. évre megjelentek a civil szervezetek működési pályázati kiírásai.

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.

 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

a. szövetség vagy

b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget), amelyek

c. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató szerint.

A 2012. évtől az alábbi kollégiumok működnek:

Nemzeti összetartozás: Az európai integráció és a kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése, továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme

Új nemzedékek jövőjéért: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem

Mobilitás és alkalmazkodás: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme

Közösségi környezet: A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek

Társadalmi felelősségvállalás: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek

A működési pályázatra tevékenységi körök szerinti időpontra kell elkészíteni a pályázati dokumentációt.

Beadási határidő:
Nemzeti összetartozás

2012. május 2. 23:59 óra

Társadalmi felelősségvállalás 2012. május 3. 23:59 óra
Mobilitás és alkalmazkodás 2012. május 4. 23:59 óra
Közösségi környezet 2012. május 7. 23:59 óra
Új nemzedékek jövőjéért 2012. május 8. 23:59 óra


További információk: www.wekerle.gov.hu, www.civil.kormany.hu

Módosítás: (2012. április 17. kedd, 08:29)